dr n. med. Łukasz Obołończyk

Dodatkowe informacje

Endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Od trzeciego roku studiów brał udział w Kole Naukowym przy Klinice Endokrynologii GUMed. Jego nauczycielami byli i są dr Małgorzata Hellmann i prof. Krzysztof Sworczak.

Po studiach rozpoczął pracę w Klinice Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie opiekuje się pacjentami szpitalnymi i ambulatoryjnymi. Niezależnie od pracy klinicznej zajmuje się nauką studentów polsko- i anglojęzycznych oraz pracą naukową. Ponadto uzyskał tytuł doktora nauk medycznych – rozprawa doktorska: „HCV i interferon alfa jako czynniki indukujące patologię gruczołu tarczowego. Ocena prospektywna wybranych parametrów hormonalnych, immunologicznych i ultrasonograficznych”.

Prywatnie zapalony podróżnik, interesuje się literaturą oraz sportem. Z prostszych zajęć lubi pograć z dziećmi w piłkarzyki na konsoli.