dr n. med. Maria Gnacińska

Dodatkowe informacje

Studiowała w Akademii Medycznej w Gdańsku oraz w Heinrich-Heine Universitat w Dusseldorfie, w 2002 roku ukończyła Wydział Lekarski, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie wieloletniej pracy w Klinice Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych oraz Katedrze Żywienia Klinicznego GUMed w Gdańsku, a także w poradniach endokrynologicznych. W roku 2008 uzyskała stopień doktora nauk medycznych za pracę z zakresu czynności endokrynnej tkanki tłuszczowej. Jest autorem publikacji naukowych, za które otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Obecnie kontynuuje pracę jako adiunkt w Klinice Endokrynologicznej i Chorób Wewnętrznych.