lek. med. Monika Łubińska

Dodatkowe informacje

Studia medyczne ukończyła na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 2002 r. Swoją praktykę lekarską rozpoczęła w Klinice Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie do dzisiaj łączy pracę lekarza i nauczyciela akademickiego.
Jej wiedza i doświadczenie zawodowe to przede wszystkim rezultat wieloletniej pracy w Klinice Endokrynologii i przyklinicznej Poradni Endokrynologicznej, gdzie cenną wiedzę i umiejętności przekazywali jej najlepsi specjaliści w dziedzinie endokrynologii.
Praca naukowa oraz udział w konferencjach specjalistycznych to także cenne wzbogacenie jej wiedzy, przydatnej w codziennej praktyce lekarskiej.
Na co dzień zajmuje się pacjentami z chorobami tarczycy, przytarczyc, przysadki mózgowej, nadnerczy i innymi chorobami endokrynologicznymi.